Kräver krafttag mot utfiskningen

SVERIGE. Utfiskningen av haven har pågått länge nog. Nu är det dags att lägga om kursen.
Det anser de största miljöorganisationerna i landet som i dag lanserade ett tiopunktsprogram för att rädda fiskbestånden i Östersjön och Västerhavet.
De tio punkterna går i korthet ut på att försiktighetsprincipen ska vara vägledande och att fisket ska anpassas till vad ekosystemen tål. Fisketrycket får aldrig tillåtas överskrida de nivåer som forskarna rekommenderar. Programmet har utformats av Världsnaturfonden (WWF), Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Coalition Clean Baltic. Även Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund står bakom kraven.