Tibroflicka har rätt till skolskjuts från hemmet

En sex och ett halvt år gammal flicka i Tibro kommun har rätt att få skolskjuts ända från sin bostad. Det anser Länsrätten, som ger föräldrarna rätt.
Skolnämnden i Tibro tycker att det räcker om skolbussen stannar drygt två kilometer från flickans bostad. Där är det lätt för bussen att vända. Men flickans föräldrar överklagade skolnämndens beslut. De menar att den tänkta sträckan till bussen är trafikfarlig. Vägen är en smal och krokig grusväg, som saknar belysning. Länsrätten ger föräldrarna rätt, framför allt för att ingen prövning har gjorts av trafikförhållandena och trafiksäkerheten på sträckan.