Uppåt för skånsk minibörs

De första noteringarna på Sparbanken Finns lilla nyöppnade egna aktiebörs på aktier i det lilla elhandelsbolaget Skånska Energi i Södra Sandby blev 180 kr. För två år senan såldes aktierna ut för 125 kr, det är alltså nästan 50 procents värdestegring medan Stockholmsbörsen gått ned med ungefär lika mycket.