Kuba-svensken kräver rättegång

Flera av de fångar som hålls av USA på Guantanombasen på Kuba, försöker nu återigen få sin sak prövad. Advokater för 16 av de ungefär 600 fångar som hålls av USA, däribland en svensk medborgare, har framställt sina argument inför en appellationsdomstol. Men fångarnas utsikter bedöms som minimala.
Advokaterna kräver inte att fångarna ska frisläppas, utan enbart att de ska ha rätt till juridisk prövning, att de ska få tala med sina familjer och advokater och att åtal ska väckas så att de vet vad de är anklagade för. Inga grundlagskyddade rättigheter Men appellationsdomstolen lyssnade skeptiskt till advokaternas argument och det är inte troligt att de tre domarna kommer att riva upp ett tidigare beslut som innebär att dessa så kallade stridande fiender inte har några rättigheter i USA eftersom de inte är amerikanska medborgare och heller inte befinner sig i USA utan på en amerikansk militärbas på Kuba. Enligt lag, har fångarna inga grundlagsskyddade rättigheter i USA. FN kräver rättegång eller att de släpps Omvärlden har riktat mycket skarp kritik mot USAs vägran att definiera fångarna som krigsfångar. FN:s ansvarige för mänskliga rättigheter har krävt att USA antingen ställer fångarna inför rätta – eller släpper dem. Här i USA beskylls Bushadministrationen för att ha övergivit grundläggande amerikanska rättsprinciper men de senaste turerna kring Guantanomfångarna ges mycket liten uppmärksamhet i de stora medierna. Utsikterna att få en amerikansk domstol att ingripa i något som ligger utanför landets gränser bedöms som mycket små.
Cecilia Uddén, Washington