Ostlänken vill stärka lobbyarbetet

Ledningen bakom den planerade höghastighetsbanan Ostlänken har idag bjudit in ett stort antal aktörer till ett samverkansmöte.
Bland de inbjudna finns dels flera grannkommuner, dels olika större företag som SSAB, SAAB, Astra Zeneca och Holmen Paper. Syftet med mötet är att få aktörerna att göra gemensam sak med Ostlänken för att få större tyngd i lobbyverksamheten.