Miljoner till säkrare vård

Patientsäkerheten inom östgötalandstinget ska nu bli bättre. Inte bara brister i vården ska rapporteras utan också tillbud.
Landstinget är först i Sverige med att utveckla ett gemensamt system. Fyra av landstingets kliniker har tagit fram en modell för hur tillbud ska rapporteras. Syftet är att uppgifterna ska spridas till andra kliniker och på så sätt ökas patientsäkerheten. Fyra miljoner kronor satsas på projektet nästa år.