Lobbymöte om Ostälnken

Ledningen bakom den planerade höghastighetsbanan Ostlänken hade på tisdagen ett möte med ett stort antal möjliga samverkansparter med syftet att få fler att engagera sig och på så sätt få större tyngd i lobbyverksamheten.
Bland de inbjudna finns dels flera grannkommuner, dels olika större företag som SSAB, SAAB, Astra Zeneca och Holmen Paper.