Lågt förtroende för ÖB

Svenska officerare har dåligt förtroende för överbefälhavaren Johan Hederstedt, bördig från Nässjö, och för den svenska försvarsledningen.
Det visar en omfattande sifoundersökning som presenterades idag. Bara en procent har stort förtroende för ÖB Johan Hederstedt. 37 procent av officerskåren är mycket missnöjd med hans insats. Drygt tusen officerare har svarat på Sifos frågor, undersökningen gjordes på uppdrag av Officersförbundet.