Förhandlingar om styret i Mark idag

Det kan bli borgerligt styre i Mark - detta sedan miljöpartiet har brutit samarbetet med socialdemokraterna och vänsterpartiet.
Lars Olof Johansson, centerns kommunalråd kommer nu att träffa miljöpartiet för överläggningar. Aldrig har väl markpolitiken varit så turbublent och omvälvande som den senaste månaden. Från att ha varit ett kommunalråd som halva borgeligheten ville avsätta så är Lars Olof Johansson nu på väg att ta makten och bli kommunstyrelserns ordförande. Efter Miljöpartiets oväntade avhopp från den socialistiska majorieten och istället närma sig den borgerliga gruppen så har förutsättningarna helt förändrats i Mark. Men det finns knäckfrågor och dessa måste lösas snabbt. Men Miljöpartiet har som minsta parti i markpolitiken med två mandat i fullmäktige använt ett röstläge som inte motsvarar den politiska styrkan och i princip stängt dörren till socialdemokraterna nu. Och risken finns att de i stället hamnar offside om man inte kan komma överens med de borgerliga och då kan man hamna i kylan och då, ja då blir Lars Olof Johansson ändå komunstyrelsens ordförande och de borgerliga sätter sig på ordförandeposterna.