Pengar mot droger till Sörmland

Sörmland får drygt 400.000 kronor när socialstyrelsen fördelar 25 miljoner till frivilligorganisationer mot droger.
-Pengarna ska framförallt gå till skolor och ungdomsverksamhet, och ska hjälpa till att stötta ungdomar att senarelägga alkoholdebuten och att inte börja använda droger, säger Åke Setréus, Byrådirektör på socialstyrelsen.