Advokater kritiseras för närgångna frågor

När en uppmärksammad rättegång i Västerås avslutades på tisdagen kritiserades advokaterna av åklagaren för att ha ställt alltför närgångna frågor till den kvinnliga målsäganden. Tre män står åtalade för att tidigare i höst ha fört bort en ung kvinna och under fem dygn hållit henne fången, drogat henne och tvingat henne till prostitution.
I sitt slutanförande yrkade kammaråklagare Carl Johan Norström på långa fängelsestraff för männen. – Det finns omständigheter som talar för att det har förekommit slavliknande förhållanden, måste jag säga. Jag kallar för människohandel här, när hon överlämnas alltså som en vara, från en person till två andra. Det är mycket, mycket allvarliga brott det är fråga om, säger Carl Johan Norström. En fasansfull berättelse Det är en fasansfull berättelse som tonat fram under rättegången i Västerås tingsrätt. På ena sidan av salen sitter tre män som alla förnekar brott, och deras advokater. På den andra sidan åklagaren och kvinnans advokat. Här skulle också kvinnan ha suttit, men hon är för rädd för att möta männen, deras släktingar och vänner, och lyssnar därför i ett angränsande rum. Rättegången handlar egentligen om människorov, koppleri, olaga hot och narkotikabrott, men de grova anklagelserna har hamnat i skuggan av den debatt som blossat upp under förhandlingarnas gång, nämligen om hur brottsoffer i sexualbrottsmål behandlas. Avokaternas frågor diskuteras Åklagaren inledde sitt slutanförande med att konstatera att advokaternas korsförhör med den unga kvinnan passerat långt över gränsen för det som är acceptabelt, och kvinnans målsägandebiträde Maria Wilhelmsson håller med. – Jag tycker att man har behandlat henne utan respekt i vissa delar, i frågor om hennes sexliv, hur snabbt hon inleder sexuella förbindelser med män och så vidare, säger Maria Wilhelmsson. Advokat tycker inte han gjort fel Advokat Thomas Martinsson, som försvarar en av de huvudmisstänkta, tycker inte han gjort något fel. – Om en person har för vana att frekvent besöka krogar, dricker alkohol med män och sedan avslutar detta samkväm på visst sätt som innebär en viss intimitet, då tycker jag att det kan ha en viss betydelse, anser han. Schyman kritiserar rätten Faktum är att rättegången har satt fokus på en öm punkt i det svenska rättsväsendet. Det fick på tisdagen vänsterpartiledaren Gudrun Schyman att besöka rättgången. – Enligt lagen ska det inte gå till så här. Det står i förarbetena till lagen att de frågor som ska ställas ska ha relevans, det ska vara kopplat till den gärning som man diskuterar, men lagen följs inte, säger Schyman.
Nina Odermalm Schei