Dålig sexualupplysning bromsar utveckling

Satsningar på så kallad reproduktiv hälsa: mödravård och preventivmedel är avgörande också för den ekonomiska utvecklingen i stora delar av världen, enligt FN:s befolkningsorgan UNFPA:s årsrapport som presenterats på tisdagen.
Befolkningsexplosionen som ger världen tre miljarder fler människor inom en generation är den sannolikt mest centrala av alla utvecklingsfrågor. Men det är ändå en verksamhet som bemöts med likgiltighet som glöms bort, sopas under mattan eller motarbetas. Talas lite om kvinnofrågorna Vid toppmötet i Johannesburg tidigare i höst då mänsklighetens ödesfrågor stod på dagordningen beskrevs befolkningsfrågan bara i enstaka bisatser. Alla löften om satsningar på reproduktiv hälsa, sådant som gör det möjligt för fattiga kvinnor att själva styra sitt barnafödande, sviks, mest av I-världen. Alla program är gravt underfinansierade. Sex är onämnbart Problemet, tror Kerstin Trone, tidigare näst högste chef för FN:s befolkningsfond, är att det dels är en kvinnofråga, dels att det handlar om sex: – De här frågorna handlar om att förbättra för kvinnorna och sedan handlar det om sex och det är det så förskräckligt svårt att prata om i nästan alla länder. Det är lite annorlunda i Sverige men i de flesta andra länder är det ingen som vill ens nämna ordet sex, säger hon. Kristna högern, muslimer och Vatikanen Befolkningsfrågans konkreta innehåll i form av sexrådgivning, preventivmedel, aborter och annat är som ett rött skynke för Vatikanen, en del muslimska länder och den kristna amerikanska högern, så regeringen Bush drog i år in allt sitt stöd till FN:s befolkningsfond: – Jag förmodar att han hade påverkats av de grupperna du nämnde? Skulle du säga att UNFPA arbetar i motvind? – Det har vi alltid gjort. Det är frustrerande för vi tar ett steg framåt så tar vi tre kvarts steg tillbaks så det går ju väldigt långsamt, säger Kerstin Trone.
Bengt Therner