Ensidig svensk Östersjöansökan

STOCKHOLM. Regeringen förbereder en ensidig svensk ansökan om att förklara Östersjön som särskilt känsligt havsområde.
Beskedet gav miljöminister Lena Sommestad vid en särskild debatt i riksdagen i dag om oljekatastrofer.
Hotet om att en oljekatastrof liknande den utanför Spaniens kust ska inträffa i Östersjön vilade tungt över riksdagens debatt, som anordnats på initiativ av miljöpartiet. - Vi vill inte behöva anordna en till sådan här debatt. Nu får det vara nog, sade språkröret Maria Wetterstrand. Tankfartyget Prestige, vars utsläpp hittills förstört 50 mil av den galiciska kusten, utgick ifrån Östersjön. För att kunna ställa hårdare krav på oljefartygen som trafikerar Östersjön och för att bättre kunna skydda havet skulle Östersjön behöva förklaras som särskilt känsligt havsområde. Det avgörs i så fall av FN:s internationella marinorgan, IMO.