Irak lämnar vapenlista

Irak att lämna sin förteckning över vilka massförstörelsevapen landet har redan nu på lördag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
FN:s säkerhetsråd har krävt att listan skulle lämnas senast på söndag. Många bedömare menar att det irakiska dokumentet är avgörande för om USA och dess allierade kommer att förklara krig mot Irak eller inte.