Länsstyrelsen avvisar miljökritik

-Vi skulle gärna se ett ensidigt svenskt förbud mot gamla oljefartyg med enkelt skrov, om detta är lagligt. Det säger Lars Bengtsson på länsstyrelsens miljöenhet, som svar på den kritik som på måndagen riktades mot länsstyrelsen från Karlskrona miljöskyddsförening.
Lars Bengtsson förnekar att länsstyrelsen skulle vara passiv beträffande de miljöfarliga oljetransporterna: -Vi har påpekat farorna med dessa oljetransporter för regeringen vid flera tillfällen, säger han.