Renare luft i Ovanåker

Naturvårdsverket anslår nära 10 miljoner till miljöprogram som ska minska luftföroreningarna i Ovanåker.
Luften i Ovanåkers kommun ska bli renare. Bland annat ska koldioxidutsläppen minska med drygt 7 ton, kväveoxider ett ton och svaveloxider drygt 130 ton. Ovanåkers kommun har beviljats 9,7 miljoner från Naturvårdsverket för att förbättra miljön. Totalt kostar programmet 32 miljoner att genomföra och bland annat ska pengarna gå till fastighetsägare i form av bidrag för att gå över från olja eller dålig vedeldning till fjärrvärme eller en bättre vedpanna.