Räddningstjänsten minskar

Kommunstyrelsen i Sollefteå fattade i dag det slutgiltiga beslutet om nedskärningarna inom räddningstjänsten. Fem heltidsbrandmän och tre deltidsbrandmän dras in. Det är något färre än i det tidigare kritiserade beslutet. Enligt kommunchefen i Sollefteå, Björn Sundelin, var det här beslutet enhälligt.