Mottagning för missbrukare stängdes efter hot

Öppenvårdsmottagningen i alkohol och narkotikafrågor, Navet i Växjö, stängdes under tisdagen efter att ha utsatts för en anlagd brand och efter hot under förmiddagen om ännu allvarligare attentat.
Navet har varje dag mellan 20 och 30 besök, men enligt enhetschefen Gunnar Sandevärn så bygger arbetet på frivillighet och han säger att han inte kan se någon koppling mellan hotet och något enskilt ärende. Och han räknar med att mottagningen, som drivs av landstinget, ska hålla öppet igen på onsdagen.