Bättre fiskebestånd i länets kalkade vattendrag

Kalkning av vattendrag i Kronobergs län fortsätter att vara nödvädnigt för att hålla vattnen friska. Det visar en undersökning över åren 1998-2001, som länsstyrelsen gjort. Sammanlagt har över 60 platser i länet provfiskats genom så kallat elfiske.
För de kalkade vattendragen visar undersökningen till och med en viss förbättring av fiskbestånden, jämfört med 1998, men det kan också, enligt Theodor Samuelsson på länsstyrelsen, bero på att det året var ett år med kraftig försurning. För de okalkade vattendragen märks ingen förbättring.