Förundersökning om dumpning i Sjösa inledd

Miljöåklagare Christer Pettersson beslutade på tisdagen att inleda en förundersökning kring dumpningen av tomfat i omgivningarna kring Sjösa såg i Nyköping. Misstankar finns att tomfaten kan innehålla rester av farliga miljögifter.
Ända sedan förra veckan har Christer Pettersson avvaktat med beslutet om han ska inleda någon förundersökning kring uppgifterna om dumpade tomfat från Sjösa träimpregnering i sågens omgivningar. Christer Pettersson säger att han upplever att medias bevakning kring tunnorna varit överdriven. Han menar att media talat om gifttunnor trots att det hittills inte förekommit några misstankar om giftfyllda tunnor, utan att det handlar om tomfat som eventuellt innehåller rester av miljögiftet arsenik. På torsdag åker Christer Pettersson själv ut och besiktigar det område där misstänkta tomfat ligger i dagen. Avgörande för att brott ska kunna styrkas är om det idag finns några miljögifter kvar vid tunnorna. Här förlitar sig åklagaren på länsstyrelsens pågående undersökning. Om det sen går att åtala någon som ansvarig för dumpningen, som skedde för mer än 20 år sen, blir en senare fråga för åklagaren att ta ställning till. Enligt Christer Pettersson så kan både markägare och tidigare verksamhetsutövare anses vara ansvariga om miljöbrott kan styrkas.