Fri motionsrätt förslag från (c) i Köping

Ge alla Köpingsbor fri motionsrätt - alltså chansen att lämna in motioner till kommunfullmäktige - det föreslår Centerpartiet i Köping för fullmäktige.
I Kalix kommun har man redan testat den här modellen och hittills har man fått in 36 förslag varav en tredjedel har gått igenom. De har bland annat handlat om att kommunen ska köpa miljövänlig el och ett förslag om ett gym till en by, det säger Ingegärd Sandlund, kommunsekreterare i Kalix kommun till P4 Västmanland. Centern i Köping kan även tänka sig att låta barn motionera, men exakt hur deras förslag till kommunfullmäktige ska se ut är ännu inte klart.