Kvinnliga politiker i Karlskoga ska bli starkare

Kommunstyrelsen i Karlskoga beslutade på tisdagen om en utbildning för kvinnliga politiker. Det är efter en gemensam motion från kvinnor från flera olika partier som kommunstyrelsen tog beslutet.
Tanken är att utbildningen ska stärka kvinnornas självförtroende och inflytande i politiken i Karlskoga. Man hoppas även på att synliggöra de könsmaktstrukturer som finns i kommunpolitiken. Socialnämnden skriver i en kommentar till beslutet att den manliga dominansen måste brytas. Kultur- och föreningsnämnden kommenterar beslutet med att samtidigt som kvinnorna stärks i sin politika roll är det nödvändigt att männen också blir medvetna om hur kvinnor upplever arbetet som politiker.