EU vill förbjuda enkla skrov

Efter oljekatastrofen utanför Spaniens Atlantkust föreslog EU-kommissionen på tisdagen att oljetransporter med fartyg med bara ett skrov bör förbjudas inom EU-vatten.
Kommissionen vill också att de som orsakar stora skador ska stå för saneringskostnaderna, och att möjligheterna till böter vid försumlighet ökar. Kommissionen är angelägen om att visa att frågan om sjösäkerhet får högsta prioritet och föreslår att ämnet kommer upp vid toppmötet i Köpenhamn om en dryg vecka.