Regeringen driver på för att skydda Östersjön

Regeringen ökar nu ansträngningarna för att få Östersjön erkänt som särskilt känsligt hav. Det framgick när riksdagen på tisdagen diskuterade oljeutsläppet utanför Spanien. En lång rad talare sa att katastrofen hade kunnat hända här.
Det var något av alla mot en när riksdagen i dag debatterade oljekatastrofen i Spanien. Alla andra partier anklagade regeringen och miljöminister Lena Sommestad för att handla för långsamt för att se till att något liknande inte kan hända i Sverige. Sverige borde gå före Bakgrunden är att det skepp som sjönk utanför Spanien nyligen var i Östersjön. Oppositionen blir allt mer enig om att Sverige på egen hand borde ansöka hos FN-organet IMO om att få sin del av Östersjön klassad som särskilt känslig. Det skulle göra det lättare att införa strängare regler för farliga transporter. Regeringen backar om svensk ansökan Regeringen har hittills velat vänta och försöka få fram en gemensam ansökan för hela Östersjön från Sveriges grannar. Men i dag backade Lena Sommestad när hon sa att regeringen arbetar med en separat svensk ansökan som kan läggas fram snabbt om Östersjöländerna inte kan enas. Regeringen får allt svårare att stå fast vid linjen att Sverige först ska göra upp med de andra Östersjöländerna. Partierna i miljö- och jordbruksutskottet kan snart komma att tvinga regeringen att lämna in egen ansökan. Lena Sommestad säger att det ändå knappast skulle gå fortare än att först försöka komma överens med grannländerna.
Fredrik Furtenbach