Kumlafånge kritiserar anstaltsvården

En litauisk fånge på Kumla menar att anstaltsläkarens nonchalans nästan kostat honom livet. Han har polisanmält läkaren och riktar skarp kritik mot fängelsets ledning.
Trots att fången kontaktade ansvarig läkare på fängelset flera gånger fick han ingen behandling för den magcancer han drabbats av. Kumlafängelsets chef Krister Karlsson säger att fångarna på fängelset har lika god tillgång på vård som andra i samhället. Han anser också att de fångar som är sjuka får vård i den utsträckning de behöver.