Säkerheten i domstolarna förbättras

Vakter, övervakningskameror och överfallslarm samt kontroller vid fler rättegångar än idag. Det vill Domstolsverket göra för att öka säkerheten i landets domstolar. Riksåklagaren, RÅ, har tidigare krävt obligatoriska säkerhetskontroller vid samtliga brottmålsrättegångar, men så blir det alltså inte.
Domstolsverket vill ha bättre säkerhet för dem som jobbar i domstolarna och i väntrummen där vittnen, åhörare och målsägare blandas. – Man kan ju kalla det för stök och bök i väntsalarna. Det kan vara blickar, det kan kastas glåpord mot vittnen, det kan vara hot när man kommer nära varandra. Självklart också kan det bli viss beröring av varandra i värsta fall, säger Mats Malmsjö som är säkerhetschef på Domstolsverket. Är det allvarligt? – Självklart, det är allvarligt om ett vittne, målsägande, är påverkat före rättegången. Det är väldigt viktigt att så långt som möjligt skapa en trygghet när man väntar på en rättegång. Enkäter pekar på känsla av otrygghet För ett år sedan blev en åklagare i Östersund knivhuggen och en annan åklagare i Karlstad nedslagen kort därefter, och enkäter bland domstolspersonal pekar på att man känner sig otrygg i domstolarnas lokaler. För att domare och domstolspersonal ska känna sig säkrare vill Domstolsverket öka det så kallade skalskyddet, att kanslier och arbetsrum har kodlås eller bara nås med passerkort, och att det finns särskilda utgångar för domare och vittnen. Ständigt bemannad reception I de allmäna utrymmena ska övervakningen bli bättre. Domstolens reception ska ständigt vara bemannad medan det pågår rättegång, och vakter och övervakningskameror ska se till att det går lugnt till i väntrummen. På så blir domstolen också säkrare för vittnen och brottsoffer. Dessutom ska det finnas ett överfallslarm inne i själva rättssalen. Hotbilden ska gås igenom bättre Men den viktigaste åtgärden är att genomgången av hotbilden inför varje enskild rättegång ska bli bättre: – Det allra viktigaste är att höja säkerhetstänkandet i domstolarna, förbättra den lokala samverkan mellan åklagare, polis, frivårdsmyndigheter, kanske kommunens sociala kontor och att man tillsammans med dem överväger hotbilden på ett sådant sätt att man bedömer när man behöver ta till lagstiftning och säkerhetskontroll inför förhandlingar, säger Mats Malmsjö.
Peter Olsson, SR Jönköping, och Stefan Winiger