Fortfarande oklart om internt (s)-fusk

På tisdagskvällen presenterades den interna granskningsrapport som skulle ge besked om det förekommit valfusk när socialdemokraterna i Stockholm utsåg borgarråd i Stockholms stad. Men rapporten ger inga besked om fusk har förekommit.
Det socialdemokratiska kvinnodistriktet hade anmält misstankar om att ombud deltagit och röstat för socialdemokratiska föreningar som de inte var medlemmar i. De misstankarna har inte utretts av granskningsutskottet, som inte heller har tagit upp frågan om valet av borgarråd ska överklagas. Enligt socialdemokraternas ordförande i Stockholm finansminister Bosse Ringholm har ingen överklagat valet och tidsfristen för att få det prövat har gått ut. Under tisdagskvällen valde arbetarekommunen också Tomas Rudin, 37-årig informationschef på LO, till ny kommunsekreterare. För att överbrygga de interna motsättningarna valdes kvinnodistriktets kandidat, Lena Dahlström, till biträdande kommunsekreterare.