Avtal klart för IT- och telekombranschen

Ett avtal blev klart vid midnatt för totalt 70.000 anställda inom IT- och telekombranschen. Det har förhandlats fram mellan arbetsgivarorganisationen Almega och fackförbunden Sif, Civilingenjörsförbundet, Jusek, Seko och Civilekonomerna.
Lönen höjs med minst 2,6 procent, och avtalet innebär att lönen ska förhandlas fram på lokal nivå. Sif:s förhandlingsledare, Thord Wedin, säger att avtalet är en klar framgång eftersom arbetsgivarnas ursprungskrav var ett nollbud, men det var ändå med stor tvekan som Sif beslutade att säga ja: - Arbetsgivarna var helt kallsinniga till våra avtalskrav om en förbättrad arbetsmiljö i en bransch som är hårt drabbad av stress och utbrändhet. Vi ville ta krafttag mot detta. Att arbetsgivarna inte månar mer om sina anställda och deras hälsa är häpnadsväckande, säger Thord Wedin i Sif.