Asylsökande återkommer ofta

Ytterst få av de asylsökande som kommer till Sverige får stanna. På Migrationsverkets förläggning i Lenhovda i Småland har hittills bara 10 av 500 asylsökande fått ja till att stanna i Sverige.
De flesta avvisas för att de först har kommit till ett annat EU-land och därför ska få sin asylansökan prövad där. Ungefär hälften av dem som fått beslut om avvisning lämnar självmant Sverige. Då anses avvisningsbeslutet verkställt och de återvänder ofta senare för att på nytt ansöka om asyl.