Säkrare domstolar

Efter våldet mot jurister i domstolarna, men också hot mot vittnen och brottsoffer, skärper Domstolsverket säkerheten i landets domstolar.
Domstolsverket vill att det bland annat ska finnas vakter i samband med rättegångar och överfallslarm i själva rättssalen. Dessutom ska det finnas övervakningskameror i väntrummen. Riksåklagaren, RÅ, har tidigare krävt obligatoriska säkerhetskontroller vid alla brottmåls-rättegångar, men det kommer alltså inte att införas.