Norrbotten slåss om IT-miljarder

- Bästa idéerna vinner och Norrbotten ligger bra till för att få en del av regeringens pengar till IT- och telekomsektorn. Det säger Karl-Einar Sjödin, en av de ansvariga bakom den räddningsplan som Vinnova, verket för innovationssystem, nyligen lämnade in till regeringen.
Vinnova vill att staten satsar totalt 3,5 miljarder kronor på IT- och telekom under fem år. Men först om ett par veckor så ger regeringen besked om Vinnova får det dom begär - i första hand 350 miljoner kronor till de mer akuta åtgärderna för de närmaste två åren. Enligt Karl-Einar Sjödin, som är chef för it-telekomenheten på Vinnova, så har det kommit många bra ideer från Norrbotten som väl stämmer överens med deras egen uppfattning om vad regeringen bör satsa på. Får Vinnova pengar så kan alltså landshövding Kari Marklund hoppas på en viss utdelning på den önskelista som han lämnade in för en månad sen. På önskelistan står bland annat 10 miljoner kronor till den IT-akut som han vill starta i Norrbotten. Han vill också att länet blir försöksregion för att utveckla hemmamarknaden inom IT, genom att kommunerna till exempel får möjlighet att anlita friställd personal från IT-företagen. Och han vill att Norrbotten blir nationell kompetensnod och testregion för nya mobiltelefonitjänster.