Domstolar kan få övervakningskameror

Domstolsverket i Jönköping föreslår nu en mängd åtgärder för att höja säkerheten i dom svenska domstolarna.
Domstolsverket vill bland annat ha väktare i domstolarnas väntrum under förhandlingarna, överfallslarm i alla förhandlingssalar och övervakningskameror i väntrummen. De här säkerhetsåtgärderna beräknas kosta sexton miljoner kronor per år. Domstolsverket i Jönköping föreslår åtgärderna efter flera incidenter i domstolarna. Bland annat knivhöggs en åklagare i en tingsrätt ifjol.