Inga flygpengar från Falun

Faluns kommunstyrelse sade igår nej till mer pengar till Dala Airport. Flygplatsens styrelse har begärt extra ekonomiskt stöd för att täcka årets förluster. Men när Faluns kommunstyrelse igår skulle ta beslut i frågan gick miljöpartiet emot majoriteten och röstade med oppositionen emot extratillskottet.