Främmande ord blir politikerfråga

Rensa ut främmande låneord! Det kräver sjukvårdspartisten Bo Göran Carlsson, från Borås, som i en motion till regionfullmäktige går till storms mot svengelskan.
I Sverige talar vi svenska, inleder Bo Göran Carlsson sin motion, för att sedan konstatera, med stor förvåning, att att regionfullmäktiges handlingar delvis är skrivna på engelska. Inte nog med det: Sidhuvudena på sammanträdesprotokollen är på engelska. Slarvigt och obildat, tycker motionären. Han tar en konferensinbjudan som avskräckande exempel. Konferensen handlade om "Mainstreaming i praktiken". Mainstreaming finns inte i engelskan skriver han, men det skall kanske tilläggas att mainstream gör det och skall översättas med huvudströmning. Utifrån sin professionella erfarenheter som sexologirådgivare kommer Bo Göran Carlsson fram till att "gender mainstreaming" ,som tydligen konferensen handlade om, borde översättas med jämlikhet mellan könen. Motionären retar också upp sig på ordet policy, som används i olika betydelser i regionfullmäktiges handlingar och vad värre är: Det saknar pluralform i svenskan. Riksdagen har beslutat att ge svenskanstatus som officiellt språk i Sverige, skriver motionären och kräver att regionfullmäktige följer svensk lag och rensar ut främmande och oklara låneord. Handlingarna är skrivet på något slags pidgin, anser motionär Carlsson. Han glömmer att tala om att det finns ett bra svenskt ord:blandspråk. Sjukvårdspartiets hemsida är däremot kliniskt ren från svenegelska, undantaget är ordet slimning som en av partiets politiker använder i ett brev om vuxenpsykatrin. Men det skall erkännas. För att hitta det avsteget krävdes en del ... research. Bosse Adriansson