Inget besked om s valfuskat

Det blev inga besked under tisdagskvällen från socialdemokraternas interna utredare om det förekommit något valfusk när Stockholms socialdemokrater i början av oktober valde kommun- och landstingsledning. Granskningsutskottet har inte utrett misstankarna.
Socialdemokraternas möte i Stockholm på tisdagskvällen innehöll ingen större vilja att diskutera det misstänkta valfusket. Granskningsrapporten saknade de väntade viktiga beskeden om det förekommit fusk. Mötet drog ut på tiden och det var först allra sist som rapporten kom upp genom en protest från ett av ombuden och omröstning. Rapport med allmänna uppmaningar Granskningsutskottets rapport ger allmänna uppmaningar att de socialdemokratiska föreningarna måste hålla reda på vilka som är deras ombud och att även partiets expedition måste bli bättre på att hålla ordning. Partistyrelsen har nu också tillsatt en stadgekommitté för att komma tillrätta med formella brister. Någon prövning om valet av ombud ska göras om, blir det inte heller, konstaterar partiordförande i Stockholm finansminister Bosse Ringholm: – Det är ingen som har påstått att det varit ett oriktigt val. Vad som har diskuterats är ju om det funnits felaktigheter i registeringen av ombud. Men nu har vi gjort valet och det är rätt länge sen och det har inte överklagats av någon. Kvinnodistriktet som anmälde misstankarna Det var det socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholm som anmälde misstankarna om valfusk i samband med att Stockholms socialdemokrater utsåg kandidater till de ledande posterna i Stockholms kommun och landsting. Missförstådd kvinnodistriktordförande Enligt anmälan kunde granskningsutskottet och dess ordförande ha överklagat valet, säger Maria Östberg-Svanelind som är ordförande för kvinnodistriktet: – Vi lägger inga hinder i vägen om granskningsutskottet vill överklaga det här valresultatet så står de dem fritt. Vi vill inte överklaga, men vi vill inte lägga hinder i vägen – så på det sättet så har granskningsutskottet i sin rapport inte läst ordentligt, så det hade varit enklare att fråga oss vad vi menade. Konflikten inom socialdemokraterna i Stockholm är tydlig. Men de flesta verkar vilja hålla igen för att inte skada partiet. ”Ute och cyklar” Men Anders Carlberg han ville påpeka en svaghet i rapporten: – Det är nämnligen att det står så här: ”Bland annat behöver övervägas om krav ska finnas om ombud ska vara medlem i den förening man representerar.” Där är ni verkligen ute och cyklar! Det har aldrig varit tanken i Stockholms arbetarekommun, eller någon folkrörelse, att en person som inte tillhör föreningen kan tillhöra den i representantskap. Det är ju fullkomligt aburt. Ojusta angrepp Den ansvarige på partiexpeditionen förre kommunsekreteraren Dag Larsson erkände brister, men gillade inte angreppen på honom: – Jag tycker att det finns inslag i kritiken som är osmaklig. Partivänner har ringt till tidningarna och kallat mig för Stalin – en man som mördade 20 miljoner människor i Ryssland. Andra har ringt och berättat för journalister vilka jag tillbringar mina semestrar med, vilka som jag har som vänner överhuvudtaget. Det finns till och med dem som påstår att jag aktivt försökt förlora valet nu senast, vilket är ett fullkomligt absurt påstående.
Erik Ridderstolpe
I det andra fallet om misstänkt socialdemokratiskt valfusk ska Riksdagens valprövningsnämnd senare under onsdagen pröva anklagelserna om eventuellt fusk med röstning genom ombud på några ställen i Stockholm påverkat valresultatet.