Nya undersökningar i Munktellområdet

Volvo och Eskilstuna kommun har kommit överens om att dela på kostnaderna för nya undersökningar av det förorenade gamla industriområdet Munktell.
Just nu försöker parterna med hjälp av nya undersökningar bli säkra på hur utbredda föroreningarna är och vilken metod som ska användas för att sanera. Undersökningarna är i slutfasen, men när ett resultat kan bli klart är oklart. - Men att man delar på undersökningskostnader är ingen indikation på att Volvo och kommunen senare kommer att dela på hela ansvaret för saneringen, säger näringslivsdirektören Gunnar Jonsson. Enligt en juridisk utredning som presenterats tidigare har Volvo ett påtagligt ansvar för den förorenade marken, som har undersökts flera gånger tidigare, eftersom Volvo under många år och i olika skepnader har haft verksamhet på området.