Frisörer gör svartklipp för miljarder

Det behövs en lag som tvingar frisörer att skaffa kassaapparat, och rätt för skattemyndigheten att göra oanmälda besök för att komma åt fusk med svartklippningar. Det anser både branschorganisationen och myndigheterna.
Enligt Ekobrottsmyndigheten innebär fusket inom frisörbranschen att samhället går miste om två och en halv miljard i skatter och avgifter varje år. I ett pilotprojektet i Malmö försökte myndigheterna få frisörerna att på frivillig väg skaffa kassaapparat, och ett certifikat som visar att man sköter sig, men bara en fjärdedel nappade. Att komma åt svartklippen utan tvingande lagstiftning är svårt. Det anser också Nina Jansson, ordförande för Svenska frisörföreningen i länet. - Det tar död på andra salonger som jobbar seriöst eftersom svartklipparna tar lägre priser. - Många salonger använder sig av små kassalådor och sådant, och då har man ju ingen kontroll, säger hon till P4 Västmanland. Svenska Frisörföreningen vill ha skärpta regler, och deltog i Malmöprojektet tillsammans med Handels, Riksskatteverket, Skattemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Att bara en fjärdedel skaffade kassaapparat kan tyckas vara ett magert resultat, men det visar ändå att det finns många seriösa företag i branschen. Det anser Lennart Berg, projektansvarig på Ekobrottsmyndigheten. Men för att komma åt de oseriösa måste lagen skärpas, anser han. - Det finns annars ingen rimlig chans att göra en kontroll av en verksamhet och dess inkomster om man tar betalt med kontanter och det inte finns en kassaapparat.