Fler akademiker får arbete

Nu minskar arbetslösheten bland landets akademiker oavsett utbildningsbakgrund. Det visar siffror från Ams, Arbetsmarknadsstyrelsen.

De goda tiderna gör att även högutbildade humanister och kulturarbetare, som tidigare haft det svårt på arbetsmarknaden får jobb, säger Ams prognoschef Tord Strannefors.

– Vi ser en tydlig nedgång av arbetslösheten, och detta oavsett inriktning. Nu ser vi ser nedgångar från dem som har kulturell inriktning till teknisk inriktning, säger Tord Strannefors.

Enligt Tord Strannefors har man sedan ett par år tillbaka sett att arbetslösheten minskar för flera grupper med akademisk utbildning.

Bygg och IT efterfrågas
Framför allt är det kompetens inom bygg- och databranschen som efterfrågas. Och där är antalet arbetslösa akademiker i år 40 procent färre jämfört med samma period förra året.

Men tack vare den starka högkonjunkturen och suget på arbetsmarknaden kan man nu även se att akademiker inom andra områden som kultur och pedagogik fått minskad arbetslöshet.

Till exempel är antalet arbetslösa akademiker med pedagogisk inriktning 31 procent färre i år, jämfört med förra året.

Även med invandrarbakgrund
På arbetsförmedlingen för internationella akademiker i Stockholm har Najar Karim fått hjälp med jobb.

– Vi har märkt att det finns gott om arbete nu för tiden, säger han.

Najar Karim kommer ursprungligen från Kurdistan och är utbildad arkitekt. Men han har också läst ljusdesign, och utvecklat ett solfångarsystem som han fått patent på.

Nu ska han börja jobba som lärarassistent på KTH i Stockholm.

– De hjälpte mig att få två månaders praktik. Sedan kommer jag att bli anställd under höstterminen, säger Najar Karim.

Uppsving för pedagoger
Enligt arbetsförmedlaren Tuula Puhakka-Ajagan märker man mest av den låga arbetslösheten på att färre kommer till arbetsförmedlingen för internationella akademiker.

Framför allt har personer med IT-kunskaper inte behövt leta sig hit.

Men för de grupper som kommer till arbetsförmedlingen, är det pedagogerna som fått ett uppsving.

– De som är förskolelärare och har läst pedagogik eller något motsvarande från hemlandet och kommer hit och kompletterar, där är det raka spåret till jobb. Däremot är det några som kompletterat till socionom, och där har det varit lite svårare. Men efter några månader så är alla dem också i arbete, säger Tuula Puhakka-Ajagan, vid arbetsförmedlingen för internationella akademiker i Stockholm.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se