Konflikt om provrörsbefuktningar

En konflikt har uppstått om vilket sjukhus som Landstinget ska samarbeta med om provrörsbefruktningar framöver. Det hela ska avgöras av Länsrätten.
Landstinget har vid en upphandling ställt som krav att man vill samarbeta med ett sjukhus som har minst fem års erfarenhet av provrörsbefruktningar. En klinik som bara har två års erfarenhet har därför överklagat ärendet och vill att upphandlingen görs om. Därför har det nu blivit ett fall för Länsrätten. Enligt Ulla Britt Höjer, landstingets hälso- och sjukvårdsekreterare har Landstinget inte gjort något fel och man hoppas kunna förlänga det pågående avtalet en bit in på nästa år, så att patienterna inte kommer att drabbas om konflikten blir långvarig.