Blygsamma bidrag till barnverksamhet

Bara tre procent av föreningsbidragen i Katrineholm gick till barn- och ungdomsverksamhet mellan 1999 och 2001 - detta trots att kommunen har beslutat att den särskilt ska gynna barn- och ungdomsverksamheten. Det visar en ny rapport som har sammanställts av kommunens kulturchef.
Nu kan det bli fråga om en omfördelning av föreningsbidragen i Katrineholm. Det kan innebära att studieförbunden och andra föreningar som Musikkåren och Teaterföreningen får mindre pengar till förmån för barn och ungdomsverksamheten. Frågan ska utredas i kultur- och konsumentnämnden.