Kräver nya satsningar på kustlandskapet

Ett fortsatt öppet landskap längs ostkusten kräver ökade resurser till de som vill ha djur på sina betesmarker. Det menar man inom Kustlandet Leader plus som igår ordnade en konferens om naturbetesmarker längs ostkusten. Bengt Almkvist ordförande i Kustlandet Leader plus säger att om man vill att ett oekonomiskt landskap ska vårdas och hållas öppet måste man vara med och betala för det. - Är ett område av stort riksintresse måste man visa det ekonomiskt också, menar han.