Frankrike vill ge pengar till IT-branschen.

Den Europeiska telekombranschens problem är Europeiska Unionens problem. Det anser Frankrikes president, Jacques Chirac, som i ett brev till EU:s regeringschefer föreslår att EU skall göra allt för att förbättra situationen för telekombranschen. På onsdagskvällen ska EU:s alla IT- och telekomministrar samlas i Bryssel för att diskutera hur EU skall kunna hjälpa branschen.
Ericsson, Deutsche Telekom och France Telecom är några av de telejättar som har stora ekonomiska problem. Problem som påverkar EU:s ekonomiska tillväxt, eftersom investeringarna minskar och tiotusentals anställda i telekombranschen har fått lämna sina jobb. Det här får inte fortgå anser Frankrikes president, Jacques Chirac. Han har därför skrivit ett brev till alla EU-ländernas regeringschefer, där han föreslår att EU nu agerar för att få fart på tredje generationens mobiltelefoni: "Vi kan inte stå overksamma inför denna situation. Vi måste framför allt granska alla de lösningar som kan bidra till att skapa de gynsammaste förutsättningarna för utvecklingen av en teknik som, liksom telekomsektorn i stort, kan bli en av grunderna för Europas framtid. " På onsdagskvällen ska EU:s IT- och telekomministrar ta upp frågan. Och till toppmötet i Köpenhamn ska EU-kommissionen ha tagit fram en rapport om vad EU kan bidra med för att förbättra förutsättningarna för branschen. Chirac har också en del egna förslag - bland annat vill han att teleoperatörerna skall få låna via Europeiska Investeringsbanken till låga räntor för att bygga ut sina nät. Han föreslår också att mer av EU:s forskningsbudget skall gå till telekom. Sveriges inställning till Frankrikes förslag är försiktig. Chirac pekar på problem som alla känner till, men som EU på egen hand knappast kan lösa åt branschen. Och att EU skulle bidra med pengar, eller billiga lån till teleoperatörer som France Telekom, är omöjligt enligt de regler som gäller idag, det säger de som är insatta i frågan. Däremot pekas EU:s strukturfonder ut som en källa att ösa pengar ur. Därifrån har många av de miljoner som finansierar bredbandsnät i den svenska glesbygden hämtats. Strukturfonderna kan kanske även bidra med pengar till de nya mobilnäten. Än så länge är det för tidigt att säga vad det kommer att bli av Chiracs initiativ. Men frågan ska nu upp på toppmötet i Köpenhamn i nästa vecka och innan dess debatteras av IT- och telekomministrarna i Bryssel under onsdagskvällen.