Frälsningsarmen hoppas på kändishjälp

Medlemmarna i frälsningarmen har blivit för få och för gamla. Det finns helt enkelt inte personer nog att ta hand om den årliga grytinsamlingen inför jul. Den här insamlingen med uppropet "håll grytorna kokande" används för att samla in pengar till lokalt socialt arbete. Sven Inge Karlsson som är kårchef på frälsningarmen i Kalmar, säger att man för att kunna bemanna grytorna hela dagarna hoppas att lokala kändisar ska ställa upp och arbete en eller ett par timmar.