Kommunala tjänstemän lär sig skriva lättläst

Nu ska politiker och tjänstemän i Karlskrona kommun lära sig att skriva lättlästa texter.
Under två dagar erbjuds olika förvaltningar att skrivträna så att språket i texterna blir lättförståeligt. Detta för att öka kunskapen om hur viktigt det är med lättläst information till kommunens alla invånare. Kursledaren språkvårdaren Åsa Wedin anser att det här med lättbegripliga texter är något som alla myndigheter borde öva mer på. På kursen poänteras att den viktigaste informationen måste komma först i texterna. Ett exempel är när man ska skriva om ett beslut, då ska man börja med beslutet och sedan skriva om bakgrunden. Idag är det ofta först hela historien bakom ett beslut och sedan själva beslutet, enligt Åsa Wedin.