Förslag om kort tid på dagis för arbetslösas barn

Stadskansliet i Göteborg lanserar nu förslaget att 2 400 barn till arbetslösa och föräldralediga får kortare tid i förskolan.
Idag har barn till arbetssökande i Göteborg rätt till heltid på dagis och barn till föräldralediga rätt till minst 25 timmar i veckan. Om kommunen anpassar sig till lagens krav på 15 timmar i veckan blir det lättare att minska kön till förskolan, som är oförändrat lång, trots det senaste årets utbyggnad av förskoleplatser, säger stadskansliet i senaste ekonomiska rapporten. Enligt förslaget kan också barn till arbetslösa och föräldralediga mista sina platser på fritids.