Kommitté har förtroende för länspolismästaren

Länspolismästare Göran Lindberg får fortsatt stöd av arbetsutskottet till Uppsala läns jämställdhetskommitté, som anser att han bör får sitt förordnande förlängt. Kommittén skriver i ett brev till statsrådsberedningen att Lindberg gjort mycket för jämställdhetsfrågor i Uppsala län.