För farligt att vara barn i Västerbotten

Risken för att barn skadas i olyckor är för hög på flera håll i länet. Det menar forskarna bakom utredningen Barns skador i Sverige.
Några kommuner i länet där det förebyggande arbetet måste förbättras är enligt utredningen Vännäs, Sorsele och Vindeln. - Där ligger skadenivån över rikstrenden, säger forskaren Robert Ekman på Karolinska institutet. Utredningen Barns skador i Sverige har gjorts av Barnsäkerhetsdelegationen på uppdrag av regeringen.