Allt bagage kollas på flyget

Från och med årsskiftet kommer allt bagage som lämnar flygplatsen i Halmstad att kontrolleras. Idag gäller särskild kontroll bara vid var fjärde avgång och då bara av handbagage.
De nya säkerhetsreglerna som innebär 100-procentig kontroll av allt bagage är en följd av ny EU-lagstiftning. Och det har att göra med det ökade hotet mot flyget efter det som hände 11 september förra året. De nya reglerna ska gälla på samtliga flygplatser i Sverige. För Halmstads del innebär den ökade säkerheten att en del ombyggnader måste göras. En ny röntgenapparat för incheckat bagage ska installeras och för att kunna kontrollera allt bagage ska ytterligare 3 personer anställas.