Krav från Uppsalahem fråga för kommunstyrelsen

För att minska brottsligheten i Gottsunda vill Uppsalahem att nya hyresgäster ska kunna uppvisa en fast inkomst, det kunde vi berätta om i Upplandsnytt i går. Det här förslaget har nu fått kommunledningen att agera.
Jan Ask, socialdemokrat och vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att man nu kommer att diskutera vad kommunen kan göra för att förbättra situationen för de boende i Gottsunda. - Uppsalahem tar på sig ett stort ansvar genom att ta på sig en del personer som egentligen hör hemma inom socialtjänsten. Den här frågan måste lyftas upp på kommunstyrelsenivå innan Uppsalahems styrelse kan ta ställning till detta, säger han. I dag är det möjligt att få en lägenhet hos Uppsalahem även om man inte har en fast inkomst men för att minska de sociala problemen vill nu alltså Uppsalahem införa en särskild regel för hyreshusen i Gottsunda. Nya personer som vill flytta in måste kunna visa upp en fast inkomst. Det här innebär att till exempel socialbidragstagare kan nekas att flytta in på adresser som August Södermans väg och Blomdahls väg i Gottsunda. Förslaget som direkt väckte kritik hos hyresgästföreningen kommer nu också att tas upp på högsta politiska nivå i Uppsala. Kommunalrådet Jan Ask säger att Uppsalahem har rätt att fatta vilka beslut de själva vill men menar att det är viktigt att kommunstyrelsen nu förts får möjlighet att diskuterar det är viktigt att hela frågan om de hyresgästernas boendemiljö i just Gottsunda nu kommer att diskuteras i kommunstyrelsen. - Vi måste resonera om vem som ska lösa de problem som uppstått. Jag tror att Uppsalahem, de sociala myndigheterna och polisen måste samarbeta, säger han. Vänsterpartisten Britt Löfgren som också sitter i kommunstyrelsen är skeptiskt till Uppsalahems planer. - Jag är tveksam till principen. Vi har en vision om att alla ska kunna bosätta sig där man själv vill, säger hon.