Övergrepp på gruppboende

En gravt handikappad person har sexutnyttjats av en anställd på ett gruppboende i Borås kommun. Polisutredningen är klar men den misstänkte mannen nekar.
Det är en man som arbetat på gruppboendet som misstänks för att sexuellt ha utnyttjat en gravt handikappad person som bor på gruppboendet. Sexövergreppen skall, enligt en anmälan, ha pågått från år 2000 fram till i vår, det skriver Borås Tidning. Den misstänkte mannen slutade sitt jobb på gruppboendet när fallet blev känt. Han förnekar övergreppen. Polisutredningen är nu klar och åklagare skall ta ställning till om mannen skall åtalas eller inte.